Yhdeksän myyttiä esiintymisestä, osa 3 – joulukalenterin 24. luukku

In Joulukalenteri by Eeva Kaarne

7. Myytti:
Yleisöpuhetilanteessa pitää puhua kirjakieltä.

Kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli ovat kaksi täysin eri asiaa. Jos kirjoitat puheesi valmiiksi, kirjoita se puhekielellä. Puhekielessä lauseet ovat lyhyitä ja helposti ymmärrettäviä. Kuulijan täytyy kerta kuulemasta ymmärtää, mitä puhuja tarkoittaa. Kirjoitettua kieltä lukiessaan, lukija voi aina palata tekstissä taaksepäin, jos hän ei ole ymmärtänyt jotain asiaa. Kirjoitetussa kielessä voidaan rakentaa pitkiäkin virkkeitä, mutta puhutussa kielessä ne eivät toimi. Lisäksi puhujasta tekee persoonallisen ja kiinnostavan ne puhekieliset ilmaukset, sanat ja murre, jota hän puhuu.

8. Myytti:
Käytä aina kun mahdollista puhujanpönttöä.

Puhujanpönttöön kannattaa kavuta vain silloin, kun puhetilanteen traditio sitä edellyttää, tai kun mikrofoni on kiinteästi osana pönttöä ja tarvitset sitä äänesi vahvistamiseen. Puhujanpöntön ongelma on se, että se kahlitsee ja peittää puhujan sanattoman viestinnän. Ilmaisusta suuri osa jää pöntön taakse. Sanaton viestintä on tehokas vaikuttamisen keino, jolla tehostetaan ja elävöitetään puhuttua sanomaa. Miksi et hyödyntäisi sitä puheessasi?
Pönttö etäännyttää puhujaa kuulijasta. Pönttö tuo toki puhujalle arvovaltaa, mutta paras vuorovaikutussuhde luodaan silloin, kun päästään lähelle puhujaa, niin sanojen, tilankäytön kuin sanattoman viestinnänkin avulla. Jos haluat puhua paperista, kirjoita muistiinpanosi vaikkapa A5-koon kartongille. Tällaiset juontajilla usein nähdyt kortit ovat hyvät, koska niiden avulla esiintyminen sujuu ja käsissäkin on jotain pideltävää.

9. Myytti:
Minun pitää kertoa asiasta kaikki, mitä tiedän.

Asian rajaaminen on monen esiintyjän haaste. Koetaan, että omasta puheenaiheesta pitää sanoa kaikki, mitä tietää, muuten se jää vaillinaiseksi. Esiintymisessä aika on aina rajallinen ja kuulijan huomioimista on se, että pohtii etukäteen, mikä asiassa on kaikista tärkeintä kuulijoiden näkökulmasta. Mieti siis tarkkaan, mitä kuulijasi ainakin pitää saada tietää. Sen jälkeen mieti, missä järjestyksessä asiasi esität, millaisia perusteluja ja esimerkkejä käytät. Kuulija arvostaa selkeästi jäsennettyä, hyvin rajattua, kiinnostavasti perusteltua ja helposti seurattavaa esitystä. Vähemmän on enemmän. Aikataulussa pysymisestä saa lisäpisteitä.


Jaa myyttimme myös ystävillesi


Liity postituslistallemme

Kehitä ammattitaitoasi, kasvata itseluottamustasi, ole vakuuttava ja vaikuttava missä kuljetkin. Liity postituslistallemme, me autamme sinua kehittämään itsestäsi oivan vuorovaikuttajan.