Viestinnän kaksi ulottuvuutta – sisältö- ja suhdeulottuvuus

In Joulukalenteri by Eeva Kaarne

Kaikessa, mitä teemme ja sanomme, on aina kaksi ulottuvuutta, sisältö- ja suhdeulottuvuus. Sisältöulottuvuudella tarkoitetaan sitä, mitä sanomme. Suhdeulottuvuus kertoo, miten viestin sisältö tulisi tulkita.

Keskitymme usein tarkasti siihen, mitä sanomme. Yhtä tärkeää on miettiä, miten asian ilmaisemme, miten toinen ihminen voi asian tulkita ja miten asia vaikuttaa keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseemme. Suhdeulottuvuus kertoo keskustelukumppanille, millaiset välit ihmisillä on keskenään, millaisena ihminen kokee itsensä tilanteessa ja miten kokee toisen suhtautuvan itseensä.

Monimutkaista? Kyllä.

Ihmisten välinen vuorovaikutus ei ole helppoa ja sen mallintaminen tuntuu mahdottomalta. Vuorovaikutuksessamme näyttäytyy ihmisten välinen läheisyys ja etäisyys, välittömyys, luottamus ja valta. Omia vuorovaikutustaitojaan voi kehittää tiedostamalla omaa viestintäkäyttäytymistään ja tunnistaa niitä seikkoja, jotka vaikuttavat vuorovaikutussuhteeseen toisten kanssa.


Yllätä ystäväsi viestinnän kaksiulotteisuudella.


Rautaista sisältöä suoraan sähköpostiisi.

Kehitä ammattitaitoasi, kasvata itseluottamustasi, ole vakuuttava ja vaikuttava missä kuljetkin. Liity postituslistallemme, me autamme sinua kehittämään itsestäsi oivan vuorovaikuttajan.