Valmennusmenetelmät

Valmennusmenetelmät valitaan aina asian, ryhmän ja tavoitteen näkökulmista. Valmennusmenetelmillä pyritään aina tiettyyn vuorovaikutusosaamisen kehittymiseen.

REFLEKTIO
Vuorovaikutustaitojen oppiminen lähtee yksilötasolla oman vuorovaikutusosaamisen tiedostamisesta ja tunnistamisesta. Tähän tarvitaan reflektointia, oman toiminnan ja ajatusten tarkastelua.

VALMENNUSPUHEENVUORO
Asiantuntijapuheenvuoroja tarvitaan vuorovaikutuksen tietopuolisen asian esille tuomiseksi. Valmennuksen asiasisällöt perustuvat aina uusimpaan vuorovaikutustutkimukseen.

HARJOITUKSET
Vuorovaikutusosaamisen osataitoja voidaan opetalla erilaisten harjoitusten avulla. Kun kyse on taitojen oppimisesta, oppiminen tapahtuu parhaiten usein toiselta saatavan palautteen avulla.

SIMULAATIOT
Asiakaspalvelua, neuvottelua tai palautteen antamista on perusteltua harjoitella simulaation avulla, jossa pyritään luomaan mahdollisimman todenmukainen tilanne vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Work shop
Työpajat ovat erinomainen valmennusmenetelmä isolle ryhmälle, kun halutaan luoda uutta tietoa, vahvistaa tiimityötaitoja ja tutkia ilmilitä useista eri näkökulmista käsin.

DRAAMATYÖTAVAT
Erilaisilla draamaharjoituksilla voidaan nostaa esille asioita, joita perinteisien harjoitusten avulla voida tehdä.

Ota yhteyttä