Esiintymistaidon valmennuksessa keskitytään valmennettavien olemassa olevien esiintymistaitojen vahvistamiseen ja kehittämiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. valmistautuminen, jännityksen hallinta, esiintyjän uskottavuus, sanaton viestintä ja vuorovaikutteisuus esiintymistilanteessa, havaintomateriaalin käyttö sekä puhe-esityksen vaikuttavuus.
Esiintymistaidon valmennus koostuu esiintymisharjoituksista, joista osa videoidaan ja niistä annetaan palautetta. Oppiminen tapahtuu oman henkilökohtaisen esiintymiskokemuksen kautta sekä toisten puhe-esityksiä analysoimalla.

Valmennuksen tavoitteena on, että osallistuja:

  • tunnistaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • oppii kohdentamaan sanoman ja huomioimaan yleisönsä jo valmistautumisvaiheessa
  • oppii vaikuttamisen ja vakuuttavuuden periaatteita
  • oppii analysoimaan puhetilannetta
  • kehittyy persoonallisena puhujana
  • saa tietoa siitä, miten havainnollistetaan kiinnostavasti esitysohjelmilla kuten PowerPointilla
  • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen esiintymisessä ja oppii keinoja, miten vuorovaikutusta yleisön kanssa voi kehittää
  • oppii tekemään yleisölleen kuuntelemisen ja esityksen seuraamisen helpoksi