REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 07.04.2016

 

1a. Rekisterin pitäjä

Nimi: Kaarne Communication Oy

Osoite: Vasaratie 22, 33710 Tampere

Muut yhteystiedot: pasi@kaarne.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Pasi Kaarne

Osoite: Vasaratie 22, 33710 Tampere

Muut yhteystiedot: sähköposti  pasi@kaarne.fi, puhelin virka-aikana 0440241272

3. Rekisterin nimi

Kaarne Communication Oy:n markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Kaarne Communication Oy:n markkinointiin ja asiakaspalveluun.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, muut käyttäjän itsensä luovuttamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilökohtainen kontakti, vapaaehtoinen tietojen luovuttaminen Kaarne Communication Oy:n tekemissä markkinointitoimenpiteissä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain Kaarne Communication Oy:n tarkoituksiin, niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa. Tietoja on mahdollista luovuttaa kolmansille osapuolille vain tapauksessa, että Kaarne Communication Oy:n asiakaspalvelulle tai markkinoinnille on välttämätöntä näin tehdä jonkin Kaarne Communication Oy:n oman palvelun toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto: manuaalista aineistoa ei kerätä.

B) tiedot säilytetään salasanasuojatusti ja palomuurien takana olevilla palvelimilla.