YKSILÖVALMENNUS
Henkilökohtaisella valmennuksella saavutetaan parhaat tulokset vuorovaikutustaitojen kehittymisessä. Vuorovaikutuscoachaus sopii esimerkiksi esiintymistaitojen, myyntitaitojen ja esimiestaitojen kehittämiseen. Valmennuksessa kartoitetaan valmennettavan vuorovaikutusosaaminen ja kehittymiskohteet. Valmennettava ja valmentaja asettavat tavoitteet coachaukselle. Valmennus muodostuu valmennuskeskusteluista, taitoharjoittelusta ja palautteesta. Valmennuksen kesto ja valmennustapa ovat tapauskohtaisia. Valmennus voidaan tehdä osittain myös teknologiavälitteisesti.

RYHMÄVALMENNUS
Ryhmävalmennukset ovat tehokas tapa oppia vuorovaikutusosaamisen tietoja ja taitoja. Ryhmässä jaetaan erilaisia näkemyksiä, kokemuksia, tietoja ja taitoja vuorovaikutuksen teemoista. Ryhmävalmennusta voi käyttää myös työyhteisön ryhmien ja tiimien ryhmäytymisen tukena. Kaikki vuorovaikutusvalmennuksen teemat sopivat ryhmävalmennukseen. Valmennuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Pääpaino on dialogisessa valmennuskeskustelussa, reflektoinnissa ja harjoituksissa.

VALMENNUSPUHEENVUOROT
Valmennuspuheenvuorot vuorovaikutuksen eri teemoista suunnitellaan ja rajataan kuulijoiden ja tilaajan toiveiden mukaan. Valmennuspuheenvuorot sopivat tilaisuuksiin, joissa kuulijoita on paljon ja aika rajallinen.

KONSULTAATIO
Kun organisaation vuorovaikutuksessa joku mättää eikä heti ei ole selvillä mikä ja mitä sille pitäisi tehdä, selvitetään asia ja hoidetaan se kuntoon. Vuorovaikutuskonsultaatiossa voidaan selvittää esimerkiksi organisaatioiden vuorovaikutuskulttuuria, tiedonkulun ongelmia tai yhteistyön ja etätyön haasteita. Konsultaatio auttaa organisaatiota tunnistamaan vuorovaikutuksen haasteita, jonka jälkeen niiden korjaaminen on mahdollista.